Què és ASINCA?

L’Associació Catalana d’Enginyeria i Arquitectura (ASINCA) és la patronal de referència a Catalunya que agrupa les firmes més importants del sector. Les empreses que formen ASINCA es dediquen al disseny, gestió i direcció de les obres tant en el camp públic com en el privat. En aquest context, treballen projectes com:

 • Enginyeria d’obra civil: ferrocarril, metro, carreteres, autopistes, aeroports, ports, tramvies, etc.
 • Edificacions i urbanisme: escoles, habitatges, hotels, hospitals, centres penitenciaris, polígons industrials, plans urbanístics, etc.
 • Indústria: consultoria i assessorament en la optimització de processos industrials
 • Infraestructures hidràuliques i de gestió d’aigua: potabilitzadores, depuració, dessaladores, gestió d’inundacions, etc
 • Sostenibilitat: estudis d’impacte mediambiental, plantes de residus, estudis canvi climàtic, treballs d’eficiència energètica, etc.
 • Serveis tecnològics: consultoria, project management, IT, connectivitat, sistemes d’emergències i seguretat, plataformes tecnològiques, plataformes integradores, digitalització, smart cities, ITS, mobilitat, etc.
 • Control de qualitat

 ASINCA està organitzada en cinc grans àrees de treball en forma de comissions, en les quals poden participar totes aquelles empreses que ho desitgin:

 • Obra civil
 • Edificació i urbanisme
 • Sostenibilitat
 • Serveis tecnològics, indústria i energia
 • Internacionalització

 

Presents en més de 70 països

Les empreses d’ASINCA són presents en més de 70 països, entre els quals destaquen Brasil, Colòmbia, Índia, Marroc, Mèxic, Panamà, Perú, Xile o la Xina.