Què ofereix ASINCA?

 • Formar part de la primera patronal de l’enginyeria i l’arquitectura de Catalunya (ASINCA) amb una important capacitat per defensar els interessos davant les administracions i empreses privades en qualsevol àmbit territorial.
 • Inclusió en el directori d’associats de l’entitat, amb presència a la pàgina web i en tots els suports de promoció.
 • Participar de les activitats que organitza ASINCA, incloses les àrees de treball de:

–       Infraestructures

–       Edificació i urbanisme

–       Sostenibilitat

–       Indústria i Serveis tecnològics

–       Internacionalització

 • Suport en el procés d’internacionalització de les empreses, a partir del treball coordinat amb ACCIÓ, agència especialitzada de la Generalitat per promoure la competitivitat. ACCIÓ forma part de la comissió d’internacionalització d’ASINCA i té oberta una línia de col·laboració exclusiva amb missions comercials internacionals específiques.
 • Servei diari de l’Observatori de l’Enginyeria i l’Arquitectura d’ASINCA d’informació i estadística dels anuncis de licitació, obertures i adjudicacions de concursos de les administracions públiques, tant la central, l’autonòmica com la local, que tenen a veure amb Catalunya. Trimestralment s’ofereix als associats un resum de les adjudicacions.
 • Resum de premsa diari amb una selecció de les principals informacions relacionades amb arquitectura, infraestructures, medi ambient, energia, edificació, etc.
 • Participar en les Tribuna ASINCA (dinar-col·loqui), un fòrum que acull periòdicament destacades personalitats vinculades al sector.
 • Servei jurídic a disposició de les empresa en cas d’impugnacions.
 • Formació específica per al sector. La major part de les activitats de formació són bonificables per les empreses.
 • Programes d’assegurança de responsabilitat civil en condicions avantatjoses per als associats.
 • Recepció de butlletins, memòries i informacions diverses generades per ASINCA.
 • Obtenir, sense càrrec, certificats de circumstàncies empresarials que puguin demanar les administracions contractants.