Objectius

  • Promoure i protegir els interessos de les empreses de serveis d’enginyeria i arquitectura que tinguin seu o delegació a Catalunya.
  • Participar activament en la política dels sectors d’activitat de les empreses membres, amb la promoció d’activitats adequades i amb la voluntat d’esdevenir el fòrum d’opinió i el referent català en la consultoria d’arquitectura i enginyeria.
  • Coordinar les polítiques del sector en els seus diferents aspectes.
  • Fomentar el desenvolupament tecnològic i crear les condicions per a exportar consultoria, enginyeria i arquitectura.
  • Desenvolupar la competència professional i deontològic de les empreses membres, així com la del personal tècnic que les integra.
  • Garantir que les inversions en infraestructures i serveis compleixin els objectius d’eficàcia i eficiència requerits, per tal que es converteixin en elements generadors de riquesa per a clients públics i privats.