Missió

CARACTERÍSTIQUES DEL SECTOR DE LES ENGINYERIES I ARQUITECTURES

  • Som un sector del coneixement amb una component tecnològica molt important, que contribueix activament al desenvolupament del país.
  • Estem immersos en una nova revolució “industrial” que concentra importants canvis en els models productius, energètics, mediambientals i de comunicació que requereix de la participació activa i al màxim nivell de l’arquitectura i l’enginyeria.
  • La situació dels darrers anys de forta contracció de la demanda pública i privada ha propiciat una reestructuració, diversificació i internacionalització del sector, feta amb els recursos propis de les empreses.
  • El bon nivell i prestigi internacional de l’enginyeria i l’arquitectura, no pot seguir avançant al nostre país sense la implicació de l’administració. Malgrat la creixent importància de l’enginyeria i l’arquitectura, els recursos públics destinats a aquesta activitat segueixen per sota dels nivells mínims de sosteniment del sector.

PROPOSTES A L’ADMINISTRACIÓ

  • Millorar el reconeixement i respecte professional de l’activitat de  l’arquitectura i l’enginyeria, aportant els recursos econòmics necessaris a cada projecte i establint els procediments de licitació adients a un servei intel·lectual. Licitar i adjudicar per qualitat per davant del preu.
  • Identificar diferenciadament en els pressupostos públics els recursos destinats a serveis d’enginyeria i arquitectura. El valor mínim d’aquest capítol, pel sosteniment del sector hauria de ser de 250 M€
  • Compliment de la llei de la morositat per evitar endarreriment dels pagaments, comprometent els recursos financers de les empreses. Recolzament financer a les empreses del sector en les activitats de recerca i expansió.
  • Sosteniment i impuls de la internacionalització del sector amb la incorporació de l’enginyeria i l’arquitectura a la cartera de la diplomàcia comercial estatal que permeti a les empreses del nostre país competir efectivament.
  • Com es fa a d’altres sectors (automòbil, turisme…) aportar recursos econòmics suficients i exclusius per establir programes de dinamització del sector, de visibilitat internacional i d’incorporació dels joves.
  • Totes aquestes propostes es poden concentrar amb una: seguir les passes i models dels països amb nivells de desenvolupament i maduresa socioeconòmica als que aspirem.