ASINCA forma part de

  • Foment del Treball Nacional,  primera i més important patronal de Catalunya (Integrats a la seva  junta directiva, vicepresidents de la comissió d’infraestructures i vocals de la comissió de medi ambient)
  • PIMEC (Integrats a la comissió de sostenibilitat, contractació pública i laboral).
  • Presidència de la Federació d’Indústria i de la Construcció (FECOCAT).
  • Membre Fundador del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya.
  • Cercle d’Infraestructures.
  • Consell Municipal de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona.
  • Comissió de Medi Ambient de la Cambra de Comerç de Barcelona.
  • Taula de Contractació de l’Ajuntament de Barcelona.
  • Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya (TATC)

Convenis de col·laboració amb:

–       Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (EIC).

–       Associació de Consultors d’Instal·lacions (ACI).

–       Institut Català de l’Energia (ICAEN).

–       Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya  (CEEC).

–       Associació Catalana de Facility Management  (ACFM).

–       Enginyers BCN.