Mercabarna modifica uns plecs de licitació a instàncies d’ASINCA

Aquest estiu, des d’ASINCA no ens hem aturat en la defensa del sector. S’han enviat fins a 9 reclamacions a Administracions Públiques que havien licitat serveis d’enginyeria o arquitectura amb condicions que no complien la legislació vigent.
El cas més paradigmàtic ha estat el de Mercabarna. En la seva licitació per a la contractació del servei d’assistència tècnica integrada de projectes, de redacció de projectes i direcció facultativa i executiva i de coordinació de seguretat i salut dels projectes de la unitat alimentària, amb mesures de contractació pública sostenible, vam detectar que, per les dedicacions dels professionals que se sol·licitava i tenint en compte les taules salarials del sector, el preu de licitació no cobria els costos salarials. En aquest cas, Mercabarna va aturar la licitació i va canviar els plecs.
Per la seva part, B:SM també ha modificat els plecs de la licitació per a la contractació del servei d’assistència tècnica de Project Management corresponent a la gestió, coordinació i supervisió, i de coordinació de seguretat i salut, de les obres de construcció de planta soterrada amb ús centre de serveis a la mobilitat anomenat Ciutadella del Coneixement-Zoo ubicat a l’antic Mercat del Peix. En aquest cas, la reclamació d’ASINCA va ser en la mateixa línia respecte dels costos salarials, que no quedaven coberts pel preu de licitació.
A banda d’això, ASINCA ha portat a terme gestions amb administracions com ATL (Aigües Ter-Llobregat), Ferrocarrils de la Generalitat, l’AMB, l’Autoritat Portuària de Tarragona, el Departament d’Acció Climàtica, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el Consorci d’Acció Social de La Garrotxa. En aquests casos, les administracions no compleixen amb la normativa europea vigent que estableix que, en el cas dels serveis intel·lectuals, com els d’arquitectura i enginyeria, els criteris relacionats amb la qualitat han de ser, com a mínim, del 51 per cent de la puntuació.