L’enginyeria, cap a un nou model

Ara que es debat sobre les estructures que un estat modern ha de tenir, sense dubte l’enginyeria ha de figurar en aquesta llista. Els països desenvolupats són conscients d’estar immersos en una nova revolució que per l’amplitud amb la qual arriba supera de llarg el qualificatiu d’industrial. Aquesta revolució presenta quatre eixos en forma de canvi dels models productiu, energètic, mediambiental i de comunicació. L’enginyeria juga un paper essencial i transversal en aquests quatre eixos.

Cal recordar que, tot i el tracte que rebem per algunes administracions, les empreses d’enginyeria treballem en l’àmbit del coneixement desenvolupant projectes i activitats de valor afegit per a altres sectors i per a la societat. En paral·lel, l’última crisi s’ha convertit en una oportunitat per expandir la nostra activitat internacionalment, quelcom que estem aconseguint, assolint un excel·lent reconeixement de la nostra experiència i competències. Així mateix, des de la patronal ASINCA hem impulsat una corrent de modernització del sector per assolir els nous reptes que ens porta aquesta revolució del segle XXI. Aquesta modernització requereix un acompanyament dels poders públics basat fonamentalment en l’estabilitat i l’eficàcia inversora. És precisament als moments d’escassetat de recursos quan és més important realitzar de forma precisa els estudis de viabilitat i projectes que han de transformar la societat.

Estem donant importants pases: l’aplicació de la Directiva Europea 24/2014 de contractació de serveis intel·lectuals per qualitat, la implantació de la tecnologia BIM en els projectes públics, la creació del Consell Assessor d’Infraestructures i l’estudi de noves organitzacions col·laboratives en el sector de la Construcció representen quatre de les línies de treball i d’evolució cap a aquest nou model.

Demanem que l’Administració s’impliqui en aquesta corrent de modernització. Reclamem que destini els recursos necessaris, i que ho faci de forma ben planificada per no perdre els nivells de competitivitat social i econòmica que podem assolir amb unes adequades infraestructures. I, per descomptat, insistim en què cal eliminar els sistemes de licitació que avaluen el preu per sobre de la qualitat. Es tracta de conductes de l’Administració que ens aproparien als països del nostre entorn que sovint posem com a exemple a seguir.

Josep Túnica, president d’ASINCA