L’ASSEMBLEA POSA EN RELLEU EL CREIXEMENT D’ASINCA AL 2009

L’assemblea anual ordinària d’ASINCA, celebrada el 9 de març passat a l’Hotel Barcelona Center, va possar de relleu el creixemen constant d’ASINCA, l’associació d’enginyeries referent a Catalunya, durant el passat exercici del 2009. L’avanç és notori, tant en tot tipus d’activitats, com en número d’empreses associades, que actualment ja és de 88.

Durant el 2009 s’ha reforzat el paper d’ASINCA com interlocutor del sector davant les administracions públiques. En aquest sentit s’han succeit les entrevistes al més alt nivell per fer arribar les inquietuts dels associats davant els responsables de institucions i empreses públiques. ASINCA ha volgut transmetre, d’una forma especial durant els darrers mesos, la preocupació pel impacte que te per al sector la caiguda dels concursos de serveis d’enginyeria per part de les administracions.
Tant al informe del president, com en posteriors exposicions per part de representants d’empreses associades, es va destaar la important iniciativa d’ASINCA que permet a qualsevol empresa que vulgui concurrir a un concurs públic que no tingui la necesitat de presentar el corresponent aval provisional. A partir d’un acord amb GISA i amb REGSA,  ASINCA emet directament un certificat substitutori, amb la qual cosa les enginyeries guanyen en agilitat i competitivitat.
L´ASSEMBLEA 2009