DEBAT DE L’AIGUA

La Direcció General de l’Aigua licitarà projectes d’enginyeria per executar-los quan remeti l’actual crisi econòmica
Malgrat que el pressupost que destinarà el Ministerio de Medio Ambiente a polítiques relacionades amb l’aigua serà aproximadament un 20% inferior a l’any passat, la Dirección General del Agua preveu mantenir un bon ritme de licitacions de projectes. L’objectiu és el de disposar d’una cartera de projectes susceptible d’executar-se en el moment que remeti l’actual crisis econòmica. Aquestes afirmacions corresponen a Adolfo Gallardo, Subdirector General Adjunt d’infraestructura y Tecnología de la Dirección General del Agua, que el 25 de gener passat va ser el protagonista de la darrera Tribuna Asinca, fòrum en el qual hi han pres part en el decurs dels darrers anys destacats responsables de l’obra pública i el medi ambient de diferents administracions i empreses públiques. Va afegir que, segons les previsions, les societats estatals tenen previst licitar, a curt termini, diferents assistències tècniques.
Gallardo va detallar davant d’una notable assistència de representants d’empreses d’enginyeria que en el decurs de l’any 2010 es van adjudicar projectes referents a preses, al Pla Hidrològic Nacional i al Pla de Gestió de la Sequera.
L’alt càrrec ministerial va recordar l’importa’n paper que han assumit els darrers 15 anys les diferents societats estatals que han canalitzat fons europeus que, entre d’altres grans infraestructures, han permès l’entrada en servei de dessaladores i han dinamitzat econòmicament el sector de les enginyeries i de l’obra pública.
Debat láigua