ASSEMBLEA GENERAL ASINCA 6/04/2011

L’Assemblea de ASINCA posa de manifest la vitalitat de la nostra associació de enginyeriesA principis d’aquest mes d’abril es va celebrar l’Assemblea anual ordinària de l’Associació d’Enginyeries de Catalunya (ASINCA) que en el decurs de l’exercici 2010 ha vist créixer el nombre d’empreses associades, que a data de 31 de desembre era  de 97, amb una plantilla de 4.700 professionals. La conjuntura de crisi que afecta, de manera grave a tot el sector, no va ser obstacle perquè l’Associació creixés al llarg de l’any, amb 11 incorporacions i una sola baixa.
La presidència de l’Assemblea general va correspondre a Josep-Narcís Arderiu per la seva condició de president d’ASINCA, acompanyat pel vicepresident Frederic Abelló i el secretari general, Tomás Blay. L’informe del president va permetre analitzar les múltiples gestions i accions que ha realitzat l’entitat per afermar-se com autèntic referent del sector de l’enginyeria a Catalunya.
Entre les accions destacades hi ha la constitució d’una comissió que, de forma específica, treballa en l’àmbit de la internacionalització, un dels grans reptes de les empreses d’un sector que passa per en un moment molt delicat, en el qual les administracions públiques espanyoles han reduït a mínims els concursos per a l’execució de projectes d’enginyeria i, a més a més, l’activitat privada es troba poc dinàmica. ASINCA vol posar eines a les empreses perquè puguin recuperar l’activitat pèrduda i que ha comportat en pocs mesos la reducció d’uns 700 professionals de les enginyeries catalanes.
En l’assemblea, que va comptar amb una notable concurrència, també es va donar a conèixer la creació d’una altra comissió de treball, en aquest cas, centrada en els serveis tecnològics, que es considera una de les armes per millorar la productivitat i la competitivitat.
Un altre dels grans eixos de treball de ASINCA és el relacionat amb la formació. Per aquest any 2011 es preveuen executar un total de 35 accions amb un pressupost de 95.000 euros, força superior a l’exercici anterior.

En el marc dels nous serveis que des de l’any passat s’ofereixen a les empreses associades, hi ha el certificat d’ASINCA que substitueix l’aval provisional, la qual cosa s’ha convertit en una interessant font d’ingressos per a l’associació, alhora que una proposta molt àgil per a les empreses. Aquest servei és una realitat gràcies a un conveni format per ASINCA amb Gisa i Regsa.

1 assemblea_2011