ASINCA celebra la seva Assemblea anual

El passat dijous 22 de març, l’Associació Catalana d’Enginyeria i Consultoria (ASINCA) va celebrar la seva Assemblea anual.

A la cita, van acudir representants de les diverses empreses associades, que sumaven més del 50% dels vots de l’entitat. Durant l’acte, es van presentar els resultats de 2017 així com la memòria d’activitat. També, es va ratificar el canvi a la Junta Directiva pel qual Carles López, de l’empresa Eurogeotècnica, passa de ser vocal a vicepresident. En el seu nou càrrec, va ser el responsable de presentar l’activitat de les diferents comissions d’ASINCA al llarg del darrer exercici.

Per últim, el president Josep Túnica va exposar el seu informe. En ell va presentar les dades recollides per ASINCA quant a licitació al 2017 amb una conclusió clara: la recuperació econòmica no ha arribat encara al sector de l’obra pública en general, i al de l’Enginyeria en particular. No obstant això, la licitació de projectes d’enginyeria va mostrar un important repunt sobre els exercicis precedents impulsada, sobretot, per les administracions locals i la Generalitat.