Units en la consecució de la Unió energètica i l’acció climàtica: establir les bases per a una transició d’energia neta amb èxit – Comissió Europea