TRIBUNA ASINCA SR. JOAN LLUÍS QUER

Molta expectació en l’última Tribuna Asinca, amb Joan
Lluís Quer, nou president de GISA, com a protagonista
Joan Lluís Quer, nou president de GISA -la primera empresa inversora de la Generalitat, que canalitza la majoria de projectes d’infraestructures- ha estat l’últim convidat de la Tribuna Asinca que s’ha celebrat a principis del mes d’abril a l’Hotel Barcelona Center amb la presència d’un centenar de professionals d’empreses adherides a l’associació d’enginyeries.
Quer, que és un bon coneixedor del món de l’enginyeria, va exposar a l’audiència el complicat moment financer que està abordant la Generalitat, la qual cosa constitueix un obstacle insalvable per a poder dinamitzar el sector amb la licitació de nous projectes. A l’horitzó, de cara al segon semestre, s’albiren possibles moviments que puguin donar una mica de llum a un sector que es troba greument afectat per la falta d’inversions públiques.
L’empresa pública GISA està procedint a un important ajust de les despeses corrents amb l’objectiu d’adaptar-se a les necessitats de reduir el dèficit públic. També, coincidint amb el relleu en el govern català i en la presidència de GISA, s’està procedint a una reorganització interna de l’empresa, amb una nova cúpula que es responsabilitza també de Regsa, Ifercat i Regsesa, altres societats de capital públic que centren la seva activitat en infraestructures per a regadius o per a transport ferroviari.

Un dels grans reptes que afronta el nou equip de direcció és la reducció de tràmits administratius per aconseguir un funcionament més àgil de l’empresa en la línia de les promeses que va fer el nou govern autònom català.

 

TRIBUNA D.  Joan L. Quer

 

TRIBUNA D.  Joan L. Quer

 

TRIBUNA D.  Joan L. Quer