SIGNATURA CONVENI CEEC / ASINCA

El Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya signa un conveni amb Asinca.

El Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC) i l’Associació Catalana d’Empreses d’Enginyeria i Consultoria Independents de Catalunya (ASINCA) han signat un conveni de col•laboració amb la finalitat de potenciar l’eficiència energètica en l’àmbit català.

En aquest sentit, les dues entitats col.laboraran en la difusió sobre temes d’interès comú tals com: l’eficiència energètica, el manteniment i la rehabilitació d’edificis, les smart cities, així com també difondran jornades que considerin d’interès dels seus associats / col•legiats a través dels canals que estimin convenients. A més a més, les dues entitats col.laboraran en iniciatives que promoguin la internacionalització dels membres associats, en matèria de formació.
ASINCA és una associació que defensa els interessos de les empreses que actuen en els camps de la Consultoria d’Enginyeria com l’Obra Civil, l’Edificació, el Medi Ambient, o els Serveis Tecnològics i l’Innovació i per tant té vocació universal de totes les especialitats del sector de l’enginyeria. ASINCA té per finalitat en l’àmbit de l’Edificació i el medi Ambient impulsar i defendre l’àmbit de l’eficiència energètica.
Per la seva banda, el Clúster d’Eficiència Energètica és una associació que, a través de la col•laboració entre les empreses i les entitats associades procedents dels àmbits tecnològics, de recerca, institucional, regulador, industrial, informatiu i de negoci, té per finalitat impulsar l’àmbit de l’eficiència energètica.

conveni