Reclamem a l’ATL que compleixi la normativa europea en la licitació de contractes

Des d’ASINCA hem contactat amb el gerent de l’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat per a fer-li saber que l’actual criteri per a l’adjudicació del contracte pel ‘Servei d’assistència tècnica per a la redacció d’estudis d’eficiència energètica d’ATL’ no compleix amb la legislació vigent. Actualment, el pes del preu dins els criteris d’adjudicació d’aquest contracte és del 51%, dos punts per sobre del límit que la legislació actual marca per als treballs de caràcter intel·lectual, com l’enginyeria o l’arquitectura.

A més, hem fet constar el nostre desacord amb els criteris de judici de valor. Aquests ofereixen condicions més avantatjoses per aquells licitadors que puguin acreditar experiència amb un major nombre de promotors, situació que genera un tracte desigual i discriminatori de cara als diferents licitadors, a més d’establir una restricció a la concurrència.

Aquesta acció ha estat duta a terme en el marc de la nostra tasca en defensa del sector.