Reclamem a l’AMB un reajustament dels criteris d’adjudicació de contractes

Des d’ASINCA hem contactat amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona per fer constar que l’actual criteri per a l’adjudicació del contracte pel servei consistent en la ‘Redacció del projecte executiu i direcció de les obres de la connexió de la xarxa d’aigua regenerada de l’EDAR de Sant Feliu de Llobregat a l’aiguamoll de Molins de Rei’ no compleix amb la legislació vigent. Actualment, el pes del preu dins els criteris d’adjudicació d’aquest contracte és del 75%, vint-i-sis punts per sobre del límit que la legislació marca per als treballs de caràcter intel·lectual, com l’enginyeria o l’arquitectura.

 

Amb aquesta tasca seguim vetllant per les condicions de justícia i igualtat dins el sector.