Reclamem a l’Ajuntament de Mataró un reajustament dels criteris d’adjudicació de contractes

Des d’ASINCA hem contactat amb l’Alcalde de Mataró per fer constar que l’actual criteri per a l’adjudicació del contracte ‘SERVEI DE DIRECCIÓ FACULTATIVA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT PEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA ROTONDA A LA N-II AL PK 646+700 AMB EL CARRER SANT FELICIÀ I PAS DEL CARGOL (Exp. 2022/0000 44585)’ no compleix amb la legislació vigent. Actualment, als plecs s’intueix que el valor econòmic de les ofertes licitadores serà del 80%, trenta-un un punts per sobre del límit que la legislació marca per als treballs de caràcter intel·lectual, com l’enginyeria o l’arquitectura.

Amb aquesta tasca seguim vetllant per les condicions de justícia i igualtat dins el sector