Publicada la “Guia per a la implementació del BIM en la licitació pública”

La Comissió Construïm el Futur de l’ITeC, en la qual participa ASINCA, ha desenvolupat durant els darrers mesos el document “Guia per a la implementació del BIM en la licitació pública”. La guia pretén ser una ajuda de tot el que cal conèixer i definir a l’hora de plantejar la incorporació del BIM a una licitació pública. La seva estructura pretén ser didàctica i segueix un camí paral·lel al necessari per endegar una licitació, i establir una relació entre el client i els proveïdors (adjudicador i adjudicataris en termes ISO 19650). Aporta una visió de cicle de vida dels actius que va des de la planificació fins al final de vida, passant pel disseny, la construcció i l’operació i manteniment.

Les grans entitats disposen de recursos suficients per a fer front a una implementació d’aquest tipus. Les de menor dimensió però, necessiten d’instruments de recolzament senzills que els permetin aprofitar al màxim l’experiència dels que ja han iniciat aquest camí. Així es pot plantejar introduir BIM a les licitacions tot garantint la coherència del plantejament i els passos a seguir.

Aquesta és la finalitat d’aquesta guia. No tot el que cal saber forma part del seu contingut, però si que s’hi ha inclòs el que s’ha considerat imprescindible per, sobre tot, no caure en simplificacions o banalitzacions que porten al desencís en comptes d’obtenir els màxims beneficis de l’aplicació d’aquesta metodologia.

El seu contingut comença a implementar criteris establerts per la sèrie de nomes ISO 19650, fonamentals en l’intercanvi d’informació que suposa la utilització del BIM. Considerant però el nivell de maduresa BIM del sector en general, la guia fa servir una terminologia híbrida basada en aquesta ISO i l’emprada convencionalment, amb la finalitat d’afavorir el pas d’una a l’altra.

La guia s’ha editat en català i castellà, i es pot obtenir de franc a la web de l’ITeC.