El Port de Tarragona modifica un contracte per les gestions d’ASINCA

El Port de Tarragona va publicar recentment un plec per a la redacció d’un projecte constructiu al moll de la química. Després de comprovar que l’apartat referent a la solvència tècnica o professional podia ser discriminatori cap a les nostres empreses, ASINCA va contactar amb el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya per informar-los i encoratjar-los a demanar una rectificació.

Després de les gestions dutes a terme pel Col·legi a instàncies d’ASINCA, el Port de Tarragona ha modificat l’apartat de la solvència tècnica i ha ampliat el termini per presentar ofertes.