PGI participa en la construcció d’un hospital a Kuwait