PAYMACOTAS OBTÉ GUARDÓ DEL PREMIS “MEDI AMBIENT 2010”

Una de les empreses associades a ASINCA, Paymacotas ha rebut recentment un guardó dels “Premis Medi Ambient 2010”, que convoca el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat per a reconèixer les accions encaminades a la conservació de la biodiversitat i la prevenció i el reciclatge de residus.

Paymacotas va presentar, a través d’ASINCA, el projecte “Separador de inertes por decantación diferencial: etapa previa a la digestión anaerobia de la materia orgánica de los residuos municipales”, que va guanyar el premi a la prevenció i reciclatge de residus en el modalitat “Projectes de recerca, desenvolupament i innovació”. L’entrega dels guardons es va fer el 3 de juny (Dia Mundial del Medi Ambient), al Palau de la Música Catalana, en un acte presidit pel conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar.

Durant els últims anys, s’han construiït plantes de tractament dels Residus Municipals (RM) amb tractament de la matèria orgànica d’aquests residus per digestió anaeròbia. Malgrat que aquest sistema de tractament funciona molt bé amb matèria orgànica separada en origen (FORM) no te la mateixa utilitat per a la matèria orgànica recuperada dels RM a causa de la gran quantitat de materials impropis que conté. Paymacotas ha desenvolupat un sistema d’eliminació d’inerts de la fracció orgànica dels RM per a adequar-los a les necessitats de les tecnologies de digestió anaeròbia, que fan possible unes menors despeses de tractament i una major qualitat del compost obtingut. Durant els últims quatre anys, Paymacotas ha construït dues plantes pilot per a demostrar la funcionalitat del sistema ideat, que és el que va presentar als “Premis Medi Ambient 2010”.

 

PAYMACOTAS