Oposició a les condicions econòmiques injustes del concurs de Fira Barcelona

Ens trobem, una vegada més, davant d’una altra convocatòria pública amb unes condicions econòmiques inacceptables. En aquesta ocasió succeeix amb la Fira Internacional de Barcelona que treu a concurs la contractació dels serveis relatius a la redacció de l’avantprojecte, del projecte bàsic, projecte executiu i direcció d’obra de la remodelació dels pavellons del Recinte Firal, una remodelació que ha d’esdevenir una obra icònica de la ciutat, amb una importància cabdal en el futur econòmic i empresarial del territori.

Aquesta licitació, tal com es pot veure a la imatge, estableix un límit de cost d’empresa de 37.400 euros / any per arquitectes i enginyers superiors amb una experiència requerida entre 10 i 15 anys. És més que evident que aquestes remuneracions no es corresponen amb els sous de mercat, ni amb les seves despeses directes i indirectes derivades (assegurances, llicències de software, etc…).

Aquestes condicions són totalment insostenibles per les empreses de serveis que ASINCA representa. Aquest tipus de contractacions públiques per sota del preu de mercat posen en perill tot el sector de l’enginyeria i l’arquitectura i comprometen la qualitat de les inversions públiques.

Demanem a les administracions en general i a la Fira de Barcelona en particular un compromís amb tarifes professionals que reflecteixin adequadament la qualitat i l’experiència dels professionals involucrats, garantint així la integritat i l’excel·lència dels projectes.

Des de ASINCA, continuarem vetllant pels interessos del sector, lluitant per garantir condicions justes i equitatives per a tots els professionals implicats.