Oposició a condicions econòmiques injustes en la renovació del Palauet Albéniz

Davant la recent convocatòria anunciada per part de l’Ajuntament de Barcelona que té com a principal objecte la contractació de serveis de direcció d’obra i direcció d’execució (direcció facultativa) de les obres de renovació de les instal·lacions tèrmiques al Palauet Albéniz, des d’ASINCA volem expressar la nostra preocupació i total oposició en nom de les empreses que presten serveis d’enginyeria i arquitectura respecte a les condicions econòmiques establertes en aquesta convocatòria.

Aquesta licitació estableix, com es veu a la imatge, un cost de 28€/h per a enginyers i arquitectes superiors amb un mínim de sis anys d’experiència. Aquests costos, totalment inacceptables i indignes, no només estan completament allunyats de la realitat del mercat, sinó que ni tan sols cobreixen els costos salarials d’aquests professionals, ni per suposat les assegurances, llicències de software necessàries o la resta de despeses directes i indirectes associades.

Aquesta proposta de preus posen en perill la qualitat del treball professional i, a més, tenen un greu impacte negatiu en la sostenibilitat econòmica del sector. Aquest tipus de licitacions condueixen a un empobriment progressiu del camp professional, afectant la capacitat dels professionals per oferir serveis de qualitat i posant en risc el desenvolupament del sector a llarg termini. A més, aquests baixos salaris poden fer que els serveis d’arquitectura i enginyeria deixin de ser atractius per als joves professionals, dificultant la retenció del talent i la renovació generacional dins del sector.

Volem reafirmar la importància de reconèixer i valorar adequadament la feina dels professionals en aquests camps, amb l’objectiu de contribuir a la construcció d’un país on l’enginyeria i l’estructura siguin reconegudes com es mereixen.

Per tant, des d’ASINCA ens comprometem a lluitar pel futur del sector, i anunciem que prendrem mesures contra aquest concurs en concret de l’Ajuntament de Barcelona i en general contra qualsevol oferta pública que proposi unes condicions injustes pel sector.

Seguim treballant per un país on l’enginyeria i l’arquitectura siguin reconegudes com mereixen.