Meta i TPF s’adjudiquen una direcció d’obres de la L9