Les licitacions d’enginyeria descendeixen un 13% el 2018