Les gestions d’ASINCA generen en 15 dies més de 50 licitacions públiques en el sector de l’enginyeria i l’arquitectura

Durant la primera meitat d’abril s’han registrat un total de 53 licitacions en el sector de l’enginyeria i l’arquitectura, de les quals 38 han estat impulsades per Infraestructures.cat.

Aquestes licitacions, que sumen prop de 3M d’euros, són bàsicament de redacció de projectes. Justament aquesta part de la feina es pot fer sense problemes teletreballant, i per això ASINCA va fer una petició al març a totes les administracions públiques perquè no suspenguessin aquest tipus de licitacions.

Així, Infraestructures.cat segueix licitant la redacció de projectes, el que permet mantenir una part de la feina de les nostres empreses associades, sense data de presentació. La data es fixarà quan finalitzi l’estat d’alarma.

  • Les nostres empreses associades reben diàriament els anuncis de licitació per correu electrònic.