Les empreses d’enginyeria associades a ASINCA preocupades perquè les administracions públiques vulguin prioritzar l’oferta econòmica a la qualitat

Nota de premsa:  23/5/13

Les empreses d’ enginyeria associades a ASINCA preocupades perquè les administracions públiques vulguin prioritzar l’ oferta econòmica a la qualitat

Des de la patronal de les empreses consultores d’enginyeria ASINCA volen transmetre la seva preocupació davant la possibilitat que en els concursos públics que les administracions liciten prevalgui molt més l’oferta econòmica  que l’oferta tècnica.

 

Per a ASINCA si s’entra en una pura subhasta del concurs licitat pot estar afectada la viabilitat, seguretat  i qualitat de l’obra pública futura. També per aquesta patronal és important la valoració i solvència de les empreses que durant els últims 30 anys han fet del sector un sector amb molt prestigi Internacional. Les enginyeries creuen que les administracions han d’invertir en bons projectes perquè amb el pas del temps es demostra que acaben esdevenint els més rendibles econòmicament i socialment.

ASINCA considera no les administracions no poden agafar el camí de la subhasta , que consisteix en atorgar el 100% de pes a la valoració econòmica en qualsevol licitació pública que han d’estar regides per quatre principis: publicitat, competència, igualtat i moralitat pública.

El president d’ASINCA, Josep Túnica, considera que “un sistema de licitació d’obra pública mitjançant subhasta té molts aspectes negatius, i per descomptat no és manera d’avançar cap a una major transparència del procés” i afegeix que “tot element o servei conté valors tangibles o transaccionals i valors intrínsecs més difícilment valorables mitjançant indicadors econòmics. En la proporció d’ambdós valors està la millor o pitjor adequació dels procediments de licitació”