L’enginyeria com a motor de la recuperació

Hem patit l’atac del coronavirus, tots coneixem els tràgics resultats que ha produït i que malauradament encara seguirà produint, però ara hem de pensar en el dia després; per guanyar una guerra hem de anticipar-nos als atacs de l’enemic, per tant hem d’analitzar, pensar, planificar i actuar per recuperar el perdut i intentar donar-li la volta a la situació tan difícil en què estem immersos. Hem d’identificar els punts febles de sistema que ens han provocat grans pèrdues humanes i econòmiques, i així evitar que en el futur aquestes debilitats tornin a causar tants danys.

La sortida de la crisi amb èxit passa per reconvertir el sistema de producció, reindustrialitzar i buscar nous objectius. Espanya és un país que en alguns sectors és líder mundial, som una potència turística de reconegut prestigi, tenim una agricultura amb una tradició centenària i productes de molt alta qualitat, empreses d’infraestructures d’èxit internacional amb projectes emblemàtics, però si volem que els nostres joves i fills tinguin salaris equiparables als principals països europeus, també hem d’apostar pel sector terciari i el coneixement, per les activitats amb tecnologia d’avantguarda, de gran valor afegit, que són palanques de la recuperació, és a dir per l’enginyeria, consultoria i serveis avançats.

Espanya també disposa d’empreses d’enginyeria i consultoria amb una qualitat igual o superior a les referents europees, encara que no prou valorades dins les nostres fronteres, i amb un clar greuge comparatiu amb economies del nostre entorn, a igualtat de nivell de coneixement.

D’altra banda, és vital apostar per la investigació i el desenvolupament de nous productes, serveis i sistemes. A Espanya disposem de molt bons investigadors, però la transferència a el mercat dels seus resultats pràctics, és molt costosa, ja que en l’última baula d’aquest mecanisme de transmissió, creiem que la funció d’enginyeria hauria de tenir més participació. Com passa en països de referència en l’àmbit científic, principalment Estats Units, on la majoria del desenvolupament de la investigació es canalitza principalment a través del sector privat, que incorpora al professionals de totes les disciplines, inclòs enginyers.

Per tant, pensem que estem davant d’una oportunitat històrica, per a emprar a l’enginyeria a Espanya com a motor de recuperació de la crisi, optimitzant les inversions, donant resposta als desafiaments transcendentals com el canvi climàtic i la transició ecològica, la seguretat alimentària i sanitària i la digitalització en les indústries i en els ciutadans; amb tecnologies noves i disruptives que ens permetin seguir competint amb els països més avançats, i que suposi per al teixit empresarial i els seus professionals, al costat del conjunt de la societat, un impuls en les seves cotes de benestar sota la senda dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Finalment, proposem que s’utilitzin els recursos de la Unió Europea, com a mecanisme clau, per a materialitzar la recuperació.

Manifest conjunt de les Associacions d’Enginyeria i Arquitectura: AVINCO, ASINCAR, GAIA, AGEINCO, ACALINCO, ASINCEX, ASICA i ASINCA.