L’ATM ha de declarar deserta una licitació per infravaloració de dedicació i econòmica

L’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM) ha hagut de declarar deserta la licitació per al seguiment i supervisió del compliment del pla de seguretat de l’ATM per a implantacions tramviàries que, entre d’altres, havia de desenvolupar les tasques de seguretat (“safety”) i de ISA (avaluador independent de seguretat) de la connexió de les xarxes de tramvia a la ciutat de Barcelona.

La infravaloració dels serveis d’enginyeria i arquitectura, tant des del punt de vista de les dedicacions estimades com dels honoraris que s’estableixen per als professionals, especialment en serveis de tanta responsabilitat com la seguretat ferroviària, són molt negatius per al desenvolupament segur i sostenible de les infraestructures estratègiques.

Millorem les condicions de contractació dels serveis professionals d’enginyeria i arquitectura!