L’assemblea extraordinària d’ASINCA aprova conveni avals

L’última assemblea extraordinària d’ASINCA, celebrada el 22 de setembre passat a Barcelona, va aprovar la modificació dels estatuts de l’associació. L’objectiu central d’aquest canvi és que ASINCA pugui subscriure un conveni de GISA i REGSA que faciliti que, davant qualsevol licitació d’aquestes empreses públiques, la nostra entitat tramiti la corresponent garantia provisional individual.

La voluntat d’ASINCA és ampliar i millorar els serveis que s’ofereixen a les empreses associades. En aquest sentit, les enginyeries presents a l’assemblea extraordinària van valorar positivament aquesta iniciativa que millorarà la seva eficiència.
A curt termini, la intenció d’ASINCA és estendre aquest acord a altres empreses públiques.