“La retenció dels treballadors, un problema real”, article de Mapfre, patrocinador d’ASINCA

La cultura i l’ambient de treball és un dels aspectes més rellevants pels treballadors, segons l’informe de Tendències en beneficis realitzat per COBEE. Es important destacar entre altres coses, que per les dones segueix essent el més valorat la conciliació familiar deixant de costat la remuneració econòmica.

Aquest informe tracte de molts temes interessants sobre la retribució i els beneficis socials, però centrarem l’atenció a  “ no deixar escapar al talent” qüestió que és d’actualitat i apareix en tots el aforaments que hem compartit amb les empreses amb els darrers mesos.

Les empreses ens traslladen la seva gran preocupació per “retenir” al treballador. S’inverteixen molts recursos en formació i és una llàstima que quan adquireixen tots els coneixements, aquests abandonin l’empresa per una oferta millor. Es molt important, que mitjançant una pòlissa d’estalvi es pugui  articular un sistema per “blindar” al treballador oferint-li un “premi” d’una duració determinada (aproximadament 3 anys) sempre i quan es compleixen uns objectius.

Aquests objectius poden ser, la pròpia permanència a l’empresa o segons la posició, vincular aquest premi a objectius comercials, finalitzar projectes, etc. Si el treballador abandona l’empresa, perd aquest premi i per tant, clarament es comporta com un vehicle que ajuda a evitar que el treballador marxi. Evidentment, haurem d’oferir un premi atractiu pels treballadors, amb relació a la seva retribució, en cas contrari no tindrà cap efecte.

Per altra banda,  es podrà aplicar, si es compleixen les circumstàncies previstes, una reducció per rendiment irregular. Aquesta deducció suposarà estalviar-se un 30% als rendiments del treball.

El fet d’incorporar fórmules per evitar que el treballador abandoni l’empresa significa que aquesta té com objectiu crear una “cultura de pertinència”. Això repercuteix a potenciar un bon ambient de treball, que ens permetrà sense dubte una millora als resultat empresarials.

Ignacio de las Heras Solé

Previsió empresarial Mapfre