La licitació pública en enginyeria i arquitectura es duplica fins al juny