La licitació pública en Enginyeria i Arquitectura es duplica al primer semestre i supera la de tot 2018

La licitació en projectes d’enginyeria i arquitectura s’ha disparat a Catalunya durant el primer semestre de 2019, amb un augment del 113% respecte dels primers 6 mesos de 2018. En termes absoluts, les inversions licitades han arribat als 141 milions d’euros, una xifra que duplica de llarg els 53 milions del primer semestre de 2018, i fins i tot supera la de tot el conjunt de l’any passat, que va ser de 119 milions d’euros.

Segons les dades recollides per l’Observatori de l’Enginyeria i l’Arquitectura d’ASINCA, d’informació i estadística dels anuncis de licitació, obertures i adjudicacions de concursos de les administracions públiques, aquests 141 milions d’euros suposen un salt quantitatiu molt rellevant respecte de la tendència dels darrers anys. La xifra -referida a un semestre- no només sobrepassa les del total de 2018 (119 M€) i 2017 (136 M€) sinó que supera les licitacions sumades dels anys 2015 i 2016, que van assolir els 137 M€.

El govern central ha estat l’administració que més ha invertit al primer semestre de 2019, amb un total de 64 M€, seguida de la Generalitat (39 M€) i els ajuntaments (36 M€). Els dos projectes licitats per AENA (project management i direcció d’obra per al nou edifici satèl·lit de l’aeroport del Prat) acaparen un 29% del total de la licitació (41 M€). El Consorci d’Educació de Barcelona(14% i 19 M€) apareix com el segon organisme licitador per volum.

Cal destacar que l’augment de la licitació pública ha portat a una distribució exacta del 50% de les inversions en Obra Civil (infraestructures) i Edificació, fet que dona rellevància i sentit a la recent integració d’empreses d’Arquitectura a la patronal ASINCA. Del total dels 793 serveis licitats durant el primer semestre de 2019, 273 (amb un import que frega els 45 M€) corresponen a projectes.