La licitació de projectes d’obres és la més alta en una dècada