La Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya dona la raó al sector de l’enginyeria i l’arquitectura

En un informe del darrer 17 de novembre, la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya (JCCPC) es pronuncia sobre la consideració com a prestacions de caràcter intel·lectual dels serveis d’arquitectura, enginyeria, urbanisme i consultoria i conclou que segons la legislació vigent tots els serveis que ofereixen les empreses del sector s’han de considerar de caràcter intel·lectual.

La JCCPC elabora aquest informe a petició de Pimec per tal de resoldre les diferents postures sobre la consideració dels nostres serveis com a intel·lectuals. El fet de tenir aquesta consideració té algunes implicacions per a la contractació pública, com que el preu no pugui superar el 49% dels punts en les licitacions.

Des d’ASINCA, en la nostra tasca de defensa del sector, venim reclamant a les administracions públiques que no consideraven l’enginyeria i l’arquitectura com a serveis intel·lectuals que ho fessin. Ara, aquest informe de la JCCPC ens dona la raó i un argument més per defensar que el criteri prioritari per a l’adjudicació de contractes al sector ha de ser la qualitat.

Aquest informe segueix la línia que ja va establir el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en la seva resolució 1300/2021, de 29 de setembre de 2021 i que podeu consultar aquí.