La inversió pública en Enginyeria i Arquitectura recupera els nivells previs a la pandèmia

El primer semestre de 2021, les licitacions de projectes d’enginyeria i arquitectura han ascendit a un total de 139.471.088,64 euros. Des de què ASINCA, patronal de les empreses d’Enginyeria i d’Arquitectura de Catalunya, en fa el seguiment (2013), és la xifra d’inversió més elevada.

D’altra banda, aquest nivell d’inversió suposa tornar als nivells previs a la pandèmia. L’any 2020, en el primer semestre es van licitar projectes per valor de 96M€, en canvi, en el mateix període de 2019 la licitació va ser de 137M€, un volum proper al d’aquest 2021.

Per administracions, el 36% de les licitacions del primer semestre de 2021 corresponen a la Generalitat de Catalunya, el 33% a les administracions locals i el 25% a l’Estat. Si ens fixem en els organismes, Infraestructures.cat, amb 210 projectes per valor de prop de 30M€ és el principal licitador per al sector. El segueixen ADIF (13 projectes per 14M€), l’Autoritat Portuària de Barcelona (5 projectes per 7M€), D.G. Carreteras (9 projectes per 6,5M€) i Fira 2000 S.A. (1 projecte per 6M€).