La Contractació de JG Ingenieros va créixer el trimestre passat