JORNADA INICIACIÓ A LA GESTIÓ I EL FINANÇAMENT I+D+i

Sota el nom ‘Iniciació a la gestió i el finançament’ Asinca, en col·laboració amb Tecniberia, ha organitzat una jornada de formació a Barcelona centrada en la gestió de projectes d’ investigació, desenvolupament i innovació tecnològica. Conèixer el vocabulari, les eines i els conceptes bàsics relacionats amb els projectes de I+D+I és l’objetiu de la sessió que tindrà lloc a l’Hotel Barcelona Center el proper 15 d’octubre. La jornada també plantejarà els principals components del sistema estatal i autonòmic de ciència i tecnologia i donarà a conèixer els programes de recolzament al I+D+I a la Comunitat Econòmica Europea. Als assistents se’ls donaran les claus per a aprofitar la fiscalitat al voltant del I+D+I i conexeran les exigències per a certificar un sistema de gestió de I+D+I tenint en compta la norma UNE 166002.

i+d+i