Jornada d’intercanvi d’experiències: “Treball al Núvol”

Ahir va tenir lloc una jornada d’intercanvi d’experiències amb diverses empreses membres d’ASINCA. L’objectiu principal va ser discutir i abordar la temàtica del treball en el núvol, des de la xarxa local fins a internet. Aquesta iniciativa sorgeix de la creixent necessitat de les empreses del sector d’enginyeria i arquitectura d’adaptar-se i fer front als desafiaments que implica l’ús de les noves tecnologies en aquest àmbit.

Com és sabut, l’ús de tecnologies de treball en el núvol està en constant creixement, i això planteja una sèrie de reptes per a les empreses. Per aquest motiu, considerem fonamental compartir coneixements i experiències entre els membres del nostre col·lectiu.

La jornada va iniciar-se amb una part introductòria, en la qual es va destacar l’experiència de Modelical en aquest àmbit. Posteriorment, es va donar pas a un enriquidor col·loqui, en el qual cadascun dels participants va tenir l’oportunitat de compartir les seves pròpies experiències, opinions i punts de vista sobre el treball en el núvol.

Cal destacar la participació activa d’empreses com Tylin, Bis, JG Ingenieros, Estudi d’Arquitectura B720, PROJECTS & FACILITIES MANAGEMENT, Dac Enviro i CTP1999, les quals van aportar una gran riquesa de perspectives i experiències al debat.

En aquest sentit, s’han destacat diverses visions respecte als avantatges i desavantatges del treball en el núvol. Algunes empreses han subratllat els beneficis d’aquesta pràctica, com ara la facilitat de les metodologies de treball col·laboratiu, el suport al teletreball i la millora en termes de seguretat. No obstant això, altres han posat de manifest els desafiaments, com ara la limitació d’espai i la necessitat d’adaptar les eines a les necessitats específiques de cada empresa.

En definitiva, la jornada ha representat una oportunitat valuosa per al diàleg i l’aprenentatge mutu, contribuint a enriquir el coneixement dels membres d’ASINCA i a promoure el desenvolupament i l’adopció de pràctiques innovadores en el sector. Continuarem treballant estretament per continuar fent front als reptes tecnològics que ens presenta el futur.