JG Ingenieros participa en el Museu d’Arqueologia del Perú