INSTRUCCIONS PROVISIONALS PER SOL·LICITAR L’APLAÇAMENT PREVIST EN EL REIAL DECRET LLEI “COVID-19”