Informe de licitació Catalunya 1er trimestre – CCOC