Impuls a la col·laboració amb el Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya

L’Associació Catalana d’Enginyeria i Arquitectura (ASINCA) i el Clúster de l’Energia Eficient de Catalunya (CEEC) fa anys que venim col·laborant amb l’objectiu d’impulsar l’eficiència energètica a Catalunya. Segons el conveni vigent, les dues entitats col·laborem en la difusió sobre temes d’interès comuns com són: eficiència energètica, manteniment i rehabilitació d’edificis o smart cities.

D’altra banda, la col·laboració també contempla la difusió de jornades o sessions d’interès per als membres de cada associació, així com l’impuls de les iniciatives per promoure la internacionalització o la formació dels socis.

 

El CEEC es constitueix com a agrupació empresarial sense ànim de lucre que agrupa més de 160 socis que dins de les seves activitats desenvolupen iniciatives relacionades amb l’eficiència energètica en els següents sectors: edificis, mobilitat, serveis públics, indústria i formació. L’entitat té per objectiu esdevenir un referent en eficiència energètica i sostenibilitat. En aquest sentit, ha consolidat la seva rellevància dins del sector de l’energia i s’ha posicionat com un dels clústers més potents de Catalunya. Podeu consultar més informació del Clúster en aquest enllaç.