Impugnem un PCAP de l’Autoritat Portuària de Tarragona

Des d’ASINCA continuem vetllant pel compliment de la legislació a les adjudicacions de contractes. En el marc de la nostra tasca de defensa del sector, també hem contactat amb la Presidència de l’Autoritat Portuària de Tarragona per a notificar-li la inclusió d’un criteri injust i discriminatori dins un contracte del servei ‘Assistència Tècnica per a la redacció de l’estudi d’impacte ambiental pel projecte del contradic de ponent’.

 

Dins els criteris d’adjudicació del contracte hi ha un que valora la participació prèvia de l’equip assignat al contracte en Estudis d’Impacte Ambiental exclusivament quan la mateixa s’hagi adquirit en Ports d’Interès General de l’Estat Espanyol, ignorant la possible experiència adquirida en altres ports. Aquest criteri infringeix els principis de concurrència, igualtat i no discriminació.

 

Hem fet saber a la Presidència de l’Autoritat Portuària d’aquesta infracció dins el PCAP