IDP s’adjudica contracte d’enginyeria de les naus de Cilsa per a Alfil