IDP entra al negoci de centres de dades i factura 17 milions fins agost