IDP avança un any l’execució del seu pla de negoci i entra a Xile