EUROCONSULT, s’adjudica l’Obra al metro de Londres