Esmorzars col·loqui amb Oriol Altisench i Ricard Font

Aquesta setmana hem tingut el plaer de celebrar dos esmorzars col·loqui en col·laboració amb la Cambra de Contractistes de Catalunya. Ambdós esdeveniments han estat sota la benvinguda de Lluís Moreno, President de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya, i amb la clausura de Mateu Tersol, President d’ASINCA.

En el primer esdeveniment, vam tenir l’honor de comptar amb la presència d’Oriol Altisench, Enginyer en Cap de l’Ajuntament de Barcelona. Va ser una oportunitat interessant per discutir les perspectives de futur de l’enginyeria de la ciutat de Barcelona.

Altisench va abordar temes clau sobre la planificació urbana i les iniciatives innovadores, incloent-hi les diverses inversions en marxa i futures que configuren el panorama de la ciutat.

El segon esmorzar col·loqui ha sigut conduït per Ricard Font, director general de BIMSA, com a ponent principal.

En el marc del tema “4+1 + S + i: Confiança i oportunitats per fer més i fer-ho millor”, Font ha compartit reflexions rellevants sobre la modernització i l’evolució de BIMSA. Ha posat un fort èmfasi en els valors essencials de l’organització, com la qualitat, la sostenibilitat i la innovació, que defineixen la nova BIMSA 2.0.

Durant la seva intervenció, ha plantejat el desafiament de millorar els contractes a través de la innovació, adaptant-se a les noves exigències del sector. A més, ha identificat cinc àmbits clau per aconseguir una millor gestió i eficàcia: Més endreçades, la subcontractació, la garantia de qualitat en les obres públiques, la innovació i la feminització amb la incorporació de la perspectiva de gènere a tots els nivells de l’organització.

Així mateix, Font ha proporcionat una visió detallada de la proposta d’actuació municipal, presentant els objectius estratègics previstos per al 2024-2027 i els pressupostos associats. Ha destacat un notable increment del 50% en el nombre de contractes durant l’any 2023, com a indicador del dinamisme i l’activitat de BIMSA.

D’altra banda, ha ofert informació sobre l’estat de gestió dels projectes i les actuacions de BIMSA, abordant aspectes com els projectes en fase de redacció, les obres en procés de licitació, les adjudicacions pendents d’inici, les obres en curs i les ja finalitzades durant el 2024. Ha subratllat la importància de la seguretat en aquest context, tot indicant que l’índex de seguretat de BIMSA es troba per sota de la mitjana del sector de la construcció.

En resum, han estat dues sessions enriquidores i inspiradores, que han ofert una visió sobre els reptes i les oportunitats per al futur de les infraestructures a Barcelona.