Esmorzar col·loqui organitzat per ASINCA i CCOC amb la Direcció General d’Infraestructures i Mobilitat

Esmorzar col·loqui organitzat per ASINCA i CCOC. Durant l’esdeveniment, David Prat, Director General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament del Territori, va compartir detalls sobre els projectes actuals, destacant les perspectives de les infraestructures que impulsaran Catalunya en els pròxims anys.

La seva intervenció va abordar el paper de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat en la coordinació de les infraestructures viàries i de transport ferroviari i de viatgers, en harmonia amb els plans urbanístics, territorials o de mobilitat, així com amb la planificació ambiental i altres plans sectorials pertinents.

David Prat va posar de manifest les diverses inversions actuals en àrees clau com el transport públic, la xarxa de carreteres i la mobilitat en bicicleta. A més, va donar a conèixer les projeccions d’inversions futures que s’estan planificant per al període 2022-2031.

Per obtenir més detalls sobre aquest esdeveniment i les perspectives compartides per David Prat, podeu accedir a llegir la crònica completa al web de la Cambra de Contractistes: https://goo.su/jvt7Y.